Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi – www.Destekapple.com olarak sizden aşağıda belirtilen kurallara uymanızı bekliyoruz.

Hakaret ve Kişisel Bilgiler: İfade özgürlüğünü destekliyoruz. Ancak, üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken, başkalarını taciz etme ve karalama imkânı vermemekteyiz. Kişi ya da grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı içeriğe izin vermiyoruz. Saldırgan davranışlar, tehdit, taciz, özel yaşama saldırı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşası hoşgörü sınırlarımızın dışında. Bu içeriğe sahip yorumlar, konular ve gönderilen içerikler hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Zararlı Alışkanlıklar: Satışı ya da kullanımı reçeteye bağlı her çeşit ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetinde videolar, içerikler ve yorumlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Aşırı Şiddet: Şiddeti yaşamımızdan, telefonumuzdan ve bilgisayarımızdan uzak tutmak istiyoruz. Bir insana veya hayvana acı çektirilmesi, aşağılanması, saldırılması hoşgörü sınırlarımızın dışındadır. Dolayısıyla, her çeşit insan ya da hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran her çeşit yayını içeren videolar, içerikler ve yorumlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Silahlar ve Patlayıcı Maddeler: Yasadışı silah ya da patlayıcı madde yapımı, pazarlaması ya da kullanımına ilişkin içerik yayınlayan videolar, içerikler ve yorumlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Resmi İçerik: Görüntü alınmasına ya da fotoğraf çekilmesine izin verilmeyen askeri ya da diğer fotoğrafı kurumlara ait videolar, içerikler ve yorumlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının gözetilmesi için gerekli özenin gösterilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Kullanıcılar yalnızca fikri ve sınai mülkiyet hakları kendine ait olan (eser sahibi olarak ya da eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) İçeriği Siteye yükleyebilir. Eğer Kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer Kullanıcılar dâhil) ait olan video, fotoğraf, resim, yazı vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, Destekapple.com ihlale konu olan İçeriği -hiçbir uyarıya ya da izne gerek olmaksızın- Siteden kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullanıcıların üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her çeşit zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

Siyaset ya da Dini İçerik: Her siyasi görüşe ve dine saygı duyuyor ama bunların suistimal edilmesini istemiyoruz. Bu yüzden siyasi ya da dini içerikli metinler, videolar ve yorumlar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Yasalara Aykırılık: Yasanın suç saydığı fiilleri öven, suça özendiren, ticari olarak haksız rekabete sebep olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan tüm içerikler de hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Ayrıca yukardaki tüm kurallar, Kullanıcılar tarafından sitede yapılan yorum ve yüklenen imajlar için de geçerlidir.

Kullanıcı Şikâyeti: Destekapple.com’in içerik ve kullanıcı sayısının fazlalığı nedeniyle nadiren de olsa yukarda belirtilen öğelerden birinin ya da birkaçının yanlışlıkla sitemizde yer aldığı durumlarda şahsınız veya toplum adına bizi uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili departmanlarımızca incelenerek dikkate alınacak ve aykırılık en kısa bir süre içinde giderilecektir.

Yasal Sorumluluk
İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle beraber gerçek kişi Kullanıcılar 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcılar ise, bu protokolün yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca Kullanıcı, sözleşmeyi kabul ederek siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, sitede sağlanan hizmetlerin kullanımında ve siteye girişinde her çeşit sorumluluğu üstlendiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme ile üyeler, siteye ekledikleri içeriklerin, yorumların ve videoların Destekapple.com tarafından kullanılmasını ve Destekapple.com’in bu videoları üçüncü mecra/kişilere çoğaltma, yayma, temsil ve işaret/ses ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi amacı ile alt lisans verme hakkına sahip olmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kişisel kullanım dışında ya da ticari amaçlı olarak herhangi bir Destekapple.com ’e ait içeriği, Destekapple.com ’in yazılı onayı olmaksızın kullanma, çoğaltma, modifiye etme, dağıtma, depolama/saklama yasaktır.

Üye, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman ya da yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun veya kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların ya da yardımcı servislerin, ‘Servis’lerle uyumlu olması teminatından sorumludur.

Bazı hallerde devlet, bireyleri veya kuruluşları, sizin hakkınızda bilgi ifşaatına icbar edebilir. Destekapple.com uygun gördüğü takdirde, bu gibi hallerde, sizin yetki vermenize gerek kalmadan bu isteği yerine getirecektir. Destekapple.com , mevcut ya da olası bir hukuk davasında, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak amacı ile,

(a) eğer gerekli görürse,

(b) böyle açıklamaların kendinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa ya da

(c) kendi haklarını korumak için

bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmayı uygun görebilir.

Sitedeki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, koşulları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı ya da bağımsız diğer bilgi, hizmet ya da ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir biçimde, açık veya zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayımlanan İçeriklerden dolayı Destekapple.com ’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Destekapple.com ’in çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayımlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, tamamen bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü bireylerin sorumluluğundadır. Destekapple.com , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Destekapple.com , Site dâhilinde sunulmakta olan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğini daima değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir biçimde Kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmez.

Destekapple.com, sitede sunmuş olduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık veya zımni hiçbir garanti vermemektedir. Destekapple.com , gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir ya da bütünüyle durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması ya da bütünüyle durdurulmasından dolayı Destekapple.com ’in Kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, siteyi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, zaman içerisinde Destekapple.com tarafından güncellenebilir. Kullanıcılar, siteye her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Başa dön tuşu
WeCreativez WhatsApp Support
İstanbul Apple Tamir Merkezi
Fiyat talebinde bulunmak için Apple cihazınızın marka modelini ve arızası hakkında bizi kısaca bilgilendiriniz.

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi kapatarak siteyi gezinmeyi deneyin...